Nya lock varje vecka!
Snabb fri frakt från 59kr
Stort urval av kepsar och tröjor
Behöver du hjälp? Vi finns alltid här för dig!

Uppgiftsskydd

Sekretesspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2 Ansvarig för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är clickndsell e-commerce GmbH, Am Kirchberg 2, 8111 Gratwein-Strassengel, Österrike, telefon: +43 664 195 8055, e-post: office@brnd.at. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan starta en krypterad anslutning med “https://” och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Vid merß informationsanvändning av vår webbplats, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade “serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängd data som skickas i byte
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • IP-adress som används (vid behov: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, det vill säga små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts (så kallade “sessionscookies”), några av dessa cookies finns kvar på din slutenhet under längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade “beständiga cookies” ). I det senare fallet kan du se lagringstiden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.
Om enskilda cookies som används av oss även behandlar personuppgifter sker behandlingen i enl. Artikel 6 punkt 1 lit b GDPR antingen för utförande av kontraktet, i enlighet med; Artikel 6 (1) lit a GDPR vid ett givet samtycke eller enl Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR för att skydda våra berättigade intressen i bästa möjliga funktionalitet av webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av webbplatsbesöket.
Du kan ställa in din webbläsare så att du Du kan bli informerad om inställningen av cookies och bestäm individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet.
Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

4) Kontakt

4.1 Zendesk
Vi använder Zendesks e-postbiljettsystem, en kundtjänstplattform från Zendesk International Ltd., 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, för att behandla kunder förfrågningar , Irland (“Zendesk”). Om användare av vår webbplats gör kontaktförfrågningar via e-post, lagras och organiseras dessa i biljettsystemet för att möjliggöra kronologisk bearbetning och för att förbättra serviceupplevelsen. Användare kan alltid se aktuell status för behandlingen av sin förfrågan via det individuellt tilldelade biljettnumret.
Personuppgifter tillhandahålls enbart för organisationen av förfrågningarna och deras behandling i den mån de tillhandahålls i förfrågan, men i alla fall samlas efternamn, förnamn och e-postadress in, överförs till Zendesk, lagras där och läses upp.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av en effektiv utformning av vår kundtjänst , i att besvara din förfrågan så snabbt som möjligt och optimera vårt utbud av tjänster i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR
Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Zendesk, med vilket vi ålägger Zendesk att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.
Personuppgifter. k&ouml kan överföras till Zendesk Inc.-servrar i USA. För sådana dataöverföringar följer Zendesk Binding Corporate Rules (BCR) som har erkänts av den irländska dataskyddsmyndigheten som lämpliga skyddsåtgärder för överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder.
Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Så är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella fakta har slutgiltigt klarlagts och förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.
Du kan hitta ytterligare information om Zendesks dataskydd under https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/ < /a>.

4.2 När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post), – uteslutande i syfte att behandla och besvara din begäran och endast i den utsträckning som krävs för detta – personuppgifter som behandlas. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din begäran i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Om din kontakt är inriktad på ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandling artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har slutgiltigt klarlagts och förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.

5) Databehandling vid öppning av ett kundkonto

Enligt&rszlig; Artikel 6 (1) (b) GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall om du lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken för motsvarande formulär på vår webbplats. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Efter att ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas under förutsättning att alla ingångna kontrakt har slutförts i sin helhet, det inte finns några lagliga lagringsperioder som talar emot och vi har inget legitimt intresse av ytterligare lagring.

6) Användning av kunddata för direktreklam

6.1 Skicka nyhetsbrevet via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden till dig på liknande varor eller tjänster som de som redan köpts från vårt sortiment via e-post. För detta måste vi &sekt; 7 Paragraf 3 UWG erhåller inte separat samtycke från dig. I detta avseende behandlas uppgifterna enbart på basis av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Om du från början invände mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande till dig. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamsyfte när som helst med verkan för framtiden genom att meddela den ansvarig person som nämns i början. För detta behöver du bara betala överföringskostnader enligt grundtaxorna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

6.2 - Nyhetsbrev skickas via MailChimp
Vårt e-postnyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/ ), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att din data vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.
MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet å våra vägnar. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade web beacons eller spårningspixlar, som representerar en-pixel bildfiler som lagras på vår webbplats. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Med hjälp av webbfyrarna skapar Mailchimp automatiskt generell, icke-personlig statistik om reaktionsbeteendet på nyhetsbrevskampanjer. På grundval av vårt berättigade intresse av den statistiska utvärderingen av nyhetsbrevskampanjerna för att optimera annonskommunikation och bättre anpassning till mottagarintressen, pekar webben i enl. Art 6 Punkt 1 lit f GDPR men även uppgifter om respektive nyhetsbrevsmottagare (mailadress, tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) och används. Denna data gör att en individuell slutsats kan dras om nyhetsbrevsmottagaren och bearbetas av Mailchimp för att automatiskt generera statistik som visar om en specifik mottagare har öppnat ett nyhetsbrevsmeddelande.
Om du vill avaktivera dataanalysen för statistisk utvärdering , måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
MailChimp kan även använda denna data i enlighet med Artikel 6 punkt 1 lit f GDPR i sig på grund av sitt eget berättigade intresse av behovsbaserad design och optimering av tjänsten och för marknadsundersökningsändamål, till exempel för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att själva skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part.
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ett databehandlingsavtal med MailChimp (“Data Bearbetningsavtal”) på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföring av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad kan detta databehandlingskontrakt ses på följande internetadress: https:// mailchimp.com/legal/data -processing-addendum/
Du kan se MailChimps integritetspolicy här:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

7) Databehandling för orderhantering

7.1 I den mån det är nödvändigt för genomförandet av avtalet för leverans- och betalningssyften kommer de personuppgifter som samlas in av oss att behandlas i enlighet med Artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR vidarebefordras till uppdragstransportföretaget och uppdragskreditinstitutet.

Om vi ​​är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala inslag eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter du lämnar vid beställning (namn, adress, e-postadress) för att kunna kontakta dig i Som en del av våra lagstadgade informationsskyldigheter i enlighet med Artikel 6 (1) (c) GDPR ska personligen informeras via en lämplig kommunikationskanal (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade perioden. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt öronmärkta för meddelanden om uppdateringar som är skyldiga av oss och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning det är nödvändigt för informationen i fråga.

För att behandla din beställning arbetar vi även tillsammans med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna kontrakt. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

7.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Apple Pay
Om du väljer “Apple Pay” från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, behandlas betalningen via “Apple Pay”-funktionen på din enhet som kör iOS, watchOS eller macOS genom att debitera en på “Apple Pay” lagrat betalkort. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner inbyggda i enhetens hårdvara och programvara för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som tidigare definierats av dig och att verifiera den med “Face ID” eller “Touch ID” - Funktion på din slutenhet krävs.
För betalningshanteringen kommer informationen du lämnar under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning att vidarebefordras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för betalkortet som är lagrat i Apple Pay för att utföra betalningen. Krypteringen säkerställer att endast webbplatsen genom vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. Efter att betalningen har gjorts skickar Apple ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till ursprungswebbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats.
Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna, är behandlingen sker uteslutande ;Sannolikt i syfte att bearbeta betalning i enlighet med; Artikel 6(1)(b) GDPR.
Apple behåller anonymiserad transaktionsdata, inklusive det ungefärliga köpbeloppet, ungefärligt datum och tid och om transaktionen slutfördes. På grund av anonymiseringen är en personlig referens helt utesluten. Apple använder den anonymiserade informationen för att förbättra “Apple Pay” och andra Apple-produkter och -tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som gjorts via Safari på Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenhet med varandra. t via en krypterad kanal på Apples servrar . Apple bearbetar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som identifierar dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till Wallet & Apple Pay och stäng av "Tillåt betalningar på Mac".
För mer information om Apple Pays sekretess, besök följande webbadress: https://support.apple.com/en-us/HT203027
- Google Pay
Om du registrerar dig för ;r betalningsmetod “Google Pay” från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”), betalningshantering sker via “Google Pay”-applikationen för dinmobil enhet som kör minst Android 4.4 (“KitKat”) och har en NFC-funktion genom att debitera ett betalkort som lagrats med Google Pay eller ett betalningssystem som har verifierats där (t.ex. PayPal). För frisläppande av en betalning via Google Pay till ett belopp på mer än 25,- € det är nödvändigt att låsa upp din mobila slutenhet i förväg med hjälp av verifieringsåtgärden som har ställts in (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).
För ändamålet med betalningsbehandlingen, informationen du angav under beställningsprocessen tillsammans med information om Skickat din beställning till Google. Google överför sedan din betalningsinformation lagrad i Google Pay i form av ett unikt transaktionsnummer till källwebbplatsen, som används för att verifiera att betalningen har gjorts. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om den verkliga betalningsdatan för ditt betalningsmedel som lagras med Google Pay, utan skapas och överförs som en unik numerisk token. För alla transaktioner via Google Pay agerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen utförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av betalningsmedlet som lagras med Google Pay.
Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande; Lich for the syftet med betalningsbehandling i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss processspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, säljarens plats och beskrivning, en beskrivning som tillhandahålls av handlaren av de köpta varorna eller tjänsterna, fotografier som du inkluderade i transaktionen, namn och e-postadress - Säljarens och köparens adress eller avsändaren och mottagaren, vilken betalningsmetod som används, din beskrivning av anledningen till transaktionen och, i förekommande fall, erbjudandet som är kopplat till transaktionen.
Enligt Google sker denna behandling uteslutande enligt &rszlig; Artikel 6 Punkt 1 lit f GDPR på grundval av det berättigade intresset av korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig rätten att Vi förbehåller oss även rätt att kombinera den behandlade transaktionsinformationen med annan information som Google samlar in och lagrar när du använder andra Google-tjänster.
Användarvillkoren för Google Pay finns här:
https://payments.google.com/ payments/apis- secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Du kan hitta ytterligare information om dataskydd med Google Pay på följande internetadress:
< a href="https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de" target="_bla nk">https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Vid betalning via &bdquo ;giropay” Betalning sker via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, till vilken vi vidarebefordrar den information du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras i enlighet med; Artikel 6 punkt 1 lit b GDPR uteslutande för betalningshantering och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta. Du kan hitta mer information om dataskyddsbestämmelserna för giropay GmbH på följande internetadress: https://www. giropay. de/rechts/datenschutzerklaerung
- Klarna
Om du väljer en Klarna betaltjänst kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan “Klarna”) . För att betalningen ska kunna behandlas ska dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress, vid behov, dessutom, datum för födelse och dina bankuppgifter) samt data relaterade till beställningen

8) Onlinemarknadsföring

Facebook-pixel för att skapa anpassade målgrupper (med cookie-samtyckesverktyg)
Inom vårt onlineerbjudande används den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited , 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Om en användare klickar på en annons som placerats av oss, som spelas upp på Facebook, kommer webbadressen till vår länkade sida att läggas till av Facebook-pixlar. vår webbplats tillåter att data delas med Facebook via pixlar, denna URL-parameter skrivs till användarens webbläsare via en cookie, som vår länkade webbplats sätter själv. Denna cookie läses sedan av Facebook-pixlar och gör att data kan vidarebefordras till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan använda besökarna av vårt onlineerbjudande som målgrupp för visningen av annonser (s.k "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa de Facebook-annonser vi har placerat för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t. webbplatser bestäms), som vi överför till Facebook (så kallade “anpassade målgrupper”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och inte är irriterande. På detta sätt kan vi ytterligare utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att förstå om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad “konvertering”).
Uppgifterna insamlat är anonymt för oss, så det tillåter inte oss att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.
Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln sker uteslutande om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ß Artikel 6 punkt 1 lit a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda den här tjänsten i “Cookie Consent Tool” som finns på webbplatsen. inaktivera.

9) Retargeting/ remarketing/ rekommendationsannonsering

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med vilken vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din slutenhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. All ytterligare databehandling kommer endast att äga rum om du har gett ditt samtycke till att Google länkar din Internet- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser blir vad de tittar på på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter tillfälligt att länkas av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. i USA.
Detaljer om behandlingen som initieras av Google Ads Remarketing och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Du kan permanent invända mot inställningen av cookies av Google Ads Remarketing genom att använda nedladdningen och installera Google webbläsarplugin tillgänglig under följande länk:
https: //support.google.com /ads/answer/7395996?
Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna gällande annonsering och Google kan ses här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alla bearbetningsoperationer som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för r läsningen av information på den terminalenhet som används kommer endast att utföras om du har gett oss tillstånd i enlighet med; Artikel 6 (1) (a) GDPR har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda den här tjänsten i “Cookie Consent Tool” som finns på webbplatsen. inaktivera.

10) Verktyg och övrigt

Verktyg för samtycke för cookies

Den här webbplatsen använder ett så kallat “Cookie-Consent-Tool” för att erhålla effektivt användarsamtycke för cookies som kräver samtycke och cookiebaserade applikationer. “Cookie Consent Tool” visas för användare när sidan nås i form av ett interaktivt användargränssnitt där samtycke kan ges för vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att kryssa i rutan. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger sitt samtycke genom att kryssa i rutan. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens respektive slutenhet om samtycke har getts.
Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-inställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte här.
Om i enskilda fall personuppgifter (såsom IP-adressen) behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookieinställningar sker detta i enlighet med; Artikel 6 (1) lit f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en juridiskt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därför i en juridiskt kompatibel design av vår webbplats.
Ytterligare en juridisk grund för behandlingen är också artikel 6 punkt 1 lit c GDPR. Som ansvarig person är vi föremål för den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.
Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för cookie-innehållsverktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt ;che på vår webbplats.

11) Den registrerades rättigheter

11.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig följande registrerade rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den person som är ansvarig med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid för respektive övningskrav hänvisas till den angivna rättsliga grunden:

 • Rätt till information enligt; Artikel 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt; Artikel 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt Art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med; Artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information enligt; Art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med; Art. 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med; Art. 7 Para. 3 GDPR;
 • Rätt att klaga enl Artikel 77 GDPR.

11.2 RÄTT TILL INBRYTNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER I SAMMANHANG TILL EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUND AV VÅRT ÖVERGRIPANDE LEGITIMMA INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT DENNA BEHANDLING AV SKÄL SOM HELST FRÅN DIN PART; FRAMTID.
OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING FÖRSTÅR ​​RESERVERAD OM VI KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHET ;CHEN TJÄNAR.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA ATT INBRUTA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DU KAN INKOMMA SOM BESKRIVS Ovan.

OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV BERÖRDA DATA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN.

12) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Längden på lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, behandlingssyftet och - där det är relevant - dessutom baserat på respektive laglig lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med Artikel 6 (1) (a) GDPR, dessa uppgifter lagras tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för data som behandlas som en del av juridiska eller liknande skyldigheter på grundval av artikel 6(1)(b) GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringsperioderna har löpt ut ;ß ig raderas om de inte längre är skyldiga att uppfylla avtalet eller initiera ett kontrakt och/eller vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.

När personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.< /p>

Vid behandling av personuppgifter för direktreklam på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21 (2) GDPR.

Om inte annat anges i den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas om de är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades inte längre är nödvändiga.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV OCH SPARA 10%:
Följ oss: