Nya lock varje vecka!
Snabb fri frakt från 59kr
Stort urval av kepsar och tröjor
Behöver du hjälp? Vi finns alltid här för dig!

Rätt till ångerrätt

Instruktioner för återkallelse & Ångerformulär

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare kan hänföras till:

A Avbokningsregler

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part utnämnd av dig som inte är transportören tog de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (klickandsell e-commerce GmbH, Am Kirchberg 2, 8111 Gratwein-Strassengel, Österrike, Tel.: +43 664 195 8055, e-post: office@ brnd.at) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med post eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet angående utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp det här avtalet är vi skyldiga dig alla betalningar vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan leveransmetod än de har valt den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss ), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du kommer att stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

B. Ångerformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Till

klickandsell e-commerce GmbH
Am Kirchberg 2
8111 Gratwein-Strassengel
Österrike
E-post: hi@topperzstore.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Beställdes den (*) ____________ / mottogs den (*) __________________

________________________________________________________________
Namn på konsument(er)

________________________________________________________________
Adress till konsument(er)

________________________________________________________________
Konsumentens underskrift (endast om meddelandet är på papper)

_____________________________________
Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV OCH SPARA 10%:
Följ oss: