Nya lock varje vecka!
Snabb fri frakt från 59kr
Stort urval av kepsar och tröjor
Behöver du hjälp? Vi finns alltid här för dig!

Köpvillkor

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Omfattning
 2. Ingående av kontrakt
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Inlösen av presentkort
 9. Tillämplig lag
 10. Jurisdiktion
 11. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för klickandsell e-commerce GmbH (hädanefter "säljare") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (hädanefter "Kunden") avslutar med säljaren angående de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat avtalats.

1.2 För avtal om leverans av kuponger gäller dessa allmänna avtal i enlighet med detta, om inte annat regleras.

1.3 Konsument enligt dessa villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.4 Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som när de sluter en juridisk transaktion i utövandet av sin kommersiella eller egenföretagare aktivitet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
 • genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.

Om det finns flera av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid, anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter: „PayPal”), omfattas av PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte &uuml ; har ett PayPal-konto – omfattas av villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https : //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform efter beställning har skickats (t.ex. e-post, fax eller brev). Säljaren gör inte kontraktstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens hemsida och kan nås av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto, med angivande av motsvarande inloggning -Data kan hämtas gratis.

2.6 Innan den bindande inlämningen av beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.7 För ingående av avtalet är endast det tyska språket tillgängligt.

2.8 Beställningshantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatisk orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt när du använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätt finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som kunden ansvarar för bär. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföringar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte görs till ett land utanför Europeiska Unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen gör.

4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter att avtalet ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om du väljer betalningsmetoden “SOFORT” Betalning behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (nedan kallat “SOFORT”). För att betala fakturabeloppet via “SOFORT” För att kunna betala måste kunden ha deltagande i “SOFORT” har ett aktiverat onlinebankkonto, identifiera dig själv under betalningsprocessen och skicka betalningsordern till “SOFORT” bekräfta. Betalningstransaktionen följs omedelbart av “SOFORT” genomförs och kundens bankkonto debiteras. Mer information om betalningsmetoden “SOFORT” kan nås av kunden på Internet på https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Om du väljer en betaltjänst “Stripe” Betalningsmetoden som erbjuds behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Stripe kommuniceras till kunden i säljarens webbshop. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Mer information om Stripe finns tillgänglig online på https://stripe.com/de.

4.7 Om du väljer kreditkortsbetalningsmetod via Stripe, förfaller fakturabeloppet omedelbart efter att avtalet ingåtts. Betalning behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan: "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att utföra en kreditprövning och att avvisa denna betalningsmetod om kreditprövningen är negativ.

4.8 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan “Klarna”). Mer information och Klarnas villkor finns i säljarens betalningsinformation som finns att se på följande internetadress:

https://www.topperzstore.de/payment types

5) Leveransvillkor och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna, kommer leverans att ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid bearbetning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt gäller regleringen i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren säljer varan som levererats till speditören , transportören eller den person eller institution som i övrigt ansvarar för att transporten genomförs. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan även till kunden för konsumenter så snart säljaren överlämnar varan till speditören, fraktföraren eller den andra som ansvarar för utförandet; eller institution utsedd att utföra transporten, om kunden ger speditören i uppdrag, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts för att utföra transporten och säljaren förser kunden med denna person eller institution som inte tidigare har nämnts.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig egenleverans. Detta gäller endast i det fall att den uteblivna leveransen inte är säljarens fel och att denne har slutit en specifik säkringsaffär med leverantören med due diligence. Säljaren kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. I händelse av otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna kommer kunden att informeras omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.

5.5 Hämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.6 Kuponger kommer att tillhandahållas kunden enligt följande:

- via e-post

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren betalar i förskott, behåller han äganderätten till de levererade varorna tills det skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för defekter gälla. Med avvikelse från detta gäller följande för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som entreprenör,

 • säljaren har valet av typ av kompletterande prestation;
 • Vid nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varan;
 • När det gäller begagnade varor är rättigheterna och anspråken på grund av defekter uteslutna;
 • preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans görs som en del av ansvaret för defekter.

7.3 De ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister som anges ovan gäller inte

 • för anspråk på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt defekten,
 • för varor som i enlighet med sin normala användning har använts i en byggnad och har orsakat dess defekt,
 • för någon befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, i fallet med avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom gäller det för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förblir opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att klaga hos levereraren på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på defekter.

8) Lösa in presentkort

8.1 Kuponger som kan köpas via säljarens onlinebutik (hädanefter "presentkort") kan endast köpas i säljarens onlinebutik kan lösas in, om inte annat anges i kupong.

8.2 Presentkort och återstående presentkortsaldo kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående kredit kommer att krediteras kunden före utgångsdatumet.

8.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen slutförs. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

8.4 Flera presentkort kan lösas in i en beställning.

8.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare presentkort.

8.6 Om värdet på presentkortet inte räcker för att täcka beställningen kan någon av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren användas för att reglera mellanskillnaden.

8.7 Beloppet på ett presentkort kommer inte att betalas ut kontant eller med ränta.

8.8  Presentkupongen är endast för användning av den person som står på den. En överföring av presentkort till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men inte skyldig, att kontrollera respektive kuponginnehavares materiella rättigheter.

9) Gällande lag

Republiken Österrikes lag är tillämplig på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationellt köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.

10) Jurisdiktion

Om kunden agerar som handlare, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig specialfond med sitt säte på Republiken Österrikes territorium, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i detta avtal. verksamheten Säljarens verksamhetsställe. Om kunden har sitt säte utanför Republiken Österrikes suveräna territorium, är säljarens verksamhetsställe den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal om kontraktet eller anspråk som härrör från kontraktet professionell eller kommersiell verksamhet av kunden kan hänföras. I ovanstående fall har dock säljaren i alla fall rätt att överklaga till domstolen på kundens säte.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV OCH SPARA 10%:
Följ oss: